Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε πολύ πριν την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Η επίσκεψη της ιστοσελίδας xtreme-games.gr και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση υλικού της xtreme-games.gr συνιστά αποδοχή των παρακάτω Όρων Χρήσης.

1. Πνευματική Ιδιοκτησία
Τα περιεχόμενα του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κατά το ελληνικό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, αναδημοσίευση, φόρτωση, απόσπαση, επίδειξη, αποστολή ή μεταφορά με οιονδήποτε τρόπο οιουδήποτε στοιχείου της xtreme-games.gr. Παρά τα ανωτέρω, δικαιούσθε να κατεβάσετε υλικό για δική σας, αυστηρά προσωπική και μη εμπορική χρήση.

2. Ιδιοκτησία - Εμπορικά Σήματα
Η ιστοσελίδα xtreme-games.gr, το περιεχόμενο της και το λογότυπο xtreme-games αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας xtreme-games.gr που έχει έδρα στην Ειρήνης 67, ΤΚ 601 00 Κατερίνη και έχει Α.Φ.Μ. 047817013.
Οι ονομασίες προϊόντων και των εταιρειών που αναφέρονται στον παρόντα δικτυακό τόπο μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν εκλαμβάνεται ως παραχώρηση οιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης συμβόλων, λογοτύπων, εικόνων και αναπαραστάσεων, που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή οιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.


3. Προσωπικά Δεδομένα- Ισχύον Δίκαιο
Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα τηρούνται με ασφάλεια σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και κοινοτική νομοθεσία σε αρχείο της εταιρείας μας για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένο μέλος του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οιονδήποτε.


H xtreme-games.gr, εφαρμόζει πιστά:

Το Νόμο περί προστασίας καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.


Τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003).


Τις διατάξεις του νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχουν συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ.

Το νόμο 4242/14 (ΦΕΚ 50 Α/28-02-2014) για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα αντίρρησης, πρόσβασης, ενημέρωσης, αλλαγής και διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων, όπως προβλέπουν τα άρθρα 11, 12 και 13 του ν. 2472/1997.

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου xtreme-games.gr αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

4. Διασυνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες
Η xtreme-games.gr μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις με ιστοσελίδες του Internet, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι, οι οποίοι ευθύνονται αποκλειστικά για το περιεχόμενο τους.

5. Περιορισμός Ευθύνης
Η xtreme-games.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρουσιάσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και σχολίων. Ωστόσο, δεν αποκλείεται η πιθανότητα σφαλμάτων τυπογραφικών, αριθμητικών και απεικόνισης. Η xtreme-games.gr δεν εγγυάται την ακρίβεια και την πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στο δικτυακό τόπο xtreme-games.gr. Η εταιρεία μας σε περίπτωση που γίνουν αντιληπτά τυπογραφικά λάθη ή σφάλματα απεικόνισης στο δικτυακό τόπο xtreme-games.gr, οφείλει να τα διορθώνει εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος. Η xtreme-games.gr σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οιεσδήποτε ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές, ή διαφυγόντα κέρδη, που προκύπτουν από τη χρήση υλικού που παρέχει στους χρήστες του δικτυακού τόπου xtreme-games.gr.

6. Τροποποίηση των όρων του παρόντος
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους παρόντες Όρους Χρήσης, εν όλω ή εν μέρει, καθ΄ οιονδήποτε χρόνο χωρίς ειδοποίηση. Προτού χρησιμοποιήσετε το δικτυακό τόπο xtreme-games.gr, ελέγξτε τους παρόντες Όρους Χρήσης. Η παραμονή σας στο δικτυακό τόπο xtreme-games.gr μετά την καταχώριση των τροποποιήσεων αυτών στους Όρους Χρήσης θα σημαίνει και την αποδοχή εκ μέρους σας των τροποποιήσεων αυτών.

Αυτός ο ιστότοπος αποθηκεύει cookies στον υπολογιστή σας. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την εμπειρία χρήσης του ιστότοπου μας και να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες, τόσο σε αυτό το site όσο και σε άλλα media.